Nie mieć wymówek
Znaczy zawsze patrzeć w tym samym kierunku.

Decydować z każdą sekundą kim chcesz być.

Nie mieć wymówek
To pozostać nie zachwianym i niewzruszonym
Głuchym, jak pień na podszepty umysłu.

Nie mieć wymówek
Znaczy posługiwać się mocą
Jakiej nie jesteś w stanie nawet sobie wyobrazić.