Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego pod adresem url: https://terapieswiadomosci.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski z siedzibą w Bordziłówka 28, 21-533 Bordziłówka, numer NIP 5841514059, REGON 191353730.
 3. Dane osobowe zbierane przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również RODO.
 4. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Adres poczty elektronicznej administratora: sklep@terapieswiadomosci.pl

§ 2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie „Klientami”.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna to niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna to niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. świadczenia usługi „Newsletter” (subskrypcji biuletynu informacyjnego), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z usługi „Formularza Kontaktowego” w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. korzystania z usługi ”Zamieść Opinię/Dodaj ocenę/Dodaj Komentarz”, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna to niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym i po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, system automatycznie generuje dla Klienta Hasło dostępu i wysyła je na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta. Następnie Klient może samodzielnie dokonać zmiany swojego Hasła do Konta wchodząc na stronę https://terapieswiadomosci.pl/sts-moje-konto/sts-editacnt/.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. pełne dane adresowe zawierające kraj (państwo), kod pocztowy i miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu.
 6. W przypadku skorzystania z usługi „Newsletter”, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 7. W przypadku skorzystania z usługi „Formularz Kontaktowy”, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. numer telefonu.
 8. W przypadku skorzystania z usługi „Zamieść Opinię/Dodaj ocenę/Dodaj Komentarz”, Klient podaje:
  1. nazwę użytkownika lub imię i nazwisko;
  2. adres e-mail.
 9. Po opublikowaniu komentarza lub opinii, podana nazwa Klienta umieszczającego wpis będzie widoczna dla innych użytkowników, adres e-mail będzie ukryty dla przeglądających. Przetwarzanie adresu e-maila jest konieczne aby w razie konieczności możliwy był kontakt z użytkownikiem w sprawie jego komentarza bądź opinii.
 10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 13. Przekazanie danych osobowych do Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 3
Udostępniane lub powierzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
 2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (Podmioty Przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (Administratorzy).
 3. Podmioty przetwarzające to dostawcy, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 4. Administratorzy to dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 5. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta w celu dostarczenia zamówionych towarów firmie kurierskiej bądź Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 9. Niezależnie od subskrypcji newslettera, Klientowi  w związku ze świadczeniem pozostałych usług mogą być wysyłane na podany przez niego adres e-mail informacje dotyczące procesu przetwarzania zamówienia Klienta dokonanego w Sklepie Internetowym, istotnych zmian w oprogramowaniu strony, zmian w Polityce Prywatności i lub zmiany w Regulaminie Sklepu.
 10. W przypadku skierowania żądania, Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4
Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 5
Informacja o plikach cookies

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies zapisywane są przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 5. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies

  Urządzenia mobilne:

 10. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  może świadczyć jedynie za zgodą.
  5. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dostęp do treści cyfrowych zakupionych w Sklepie Internetowym.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  3. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  4. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  5. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  6. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  7. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  podlega;
  8. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  9. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  3. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  4. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  5. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  2. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  3. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  4. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski  przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres email wskazany w §1 Polityki Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7
Hasło dostępu

 1. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
 2. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 4. Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 8
Pamięć podręczna

 1. Serwis wykorzystuje pamięć podręczną, aby ułatwić szybszy czas reakcji i lepsze wrażenia użytkownika. Buforowanie potencjalnie przechowuje duplikat każdej strony internetowej, która jest wyświetlana na tej stronie. Wszystkie pliki pamięci podręcznej są tymczasowe i nigdy nie są dostępne dla osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania pomocy technicznej od dostawcy wtyczek pamięci podręcznej. Pliki pamięci podręcznej wygasają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora witryny, ale mogą być łatwo usunięte przez administratora przed ich naturalnym wygaśnięciem, jeśli to konieczne.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@terapieswiadomosci.pl

 

Data ostatniej modyfikacji: 26 listopada 2021 r.    

 

Ostatnio na blogu...

Specjalnie dla Ciebie...

Spotkania i wydarzenia

Szkoła Świadomości on-line

Świat cierpi na brak miłości. Nie wiedząc, kim naprawdę jesteśmy, w zagubieniu, wciąż podejmujemy błędne decyzje i mamy myśli pełne lęku i bólu.

W odpowiedzi na potrzeby naszych dusz, naszych czasów i zmian energetycznych, które teraz zachodzą, powstała właśnie Szkoła Świadomości. Powstała dla tych, którzy zamiast strachu chcą wybierać miłość i jej przejawy w swoim życiu.

Jeżeli chcesz poznać miłość do siebie samego, nauczyć się wybierać ją wciąż na nowo i odrzucić w sobie wszystko to, co powoduje lęk – zapraszamy na nasze seminarium.

Nasze miejsca w internecie

Odwiedź nasze profili społecznościowe i bądź na bieżąco z nowościami!