Nie zawsze medytacja porwie cię w głębię świadomości.
Nie zawsze zanurzysz się w oceanie przestrzeni.

Nie zawsze twój umysł będzie skory do współpracy.
Nie zawsze podda się twojej kreacji.

Nie zawsze znajdziesz czas na pracę wewnętrzną.
Nie zawsze odczujesz prawdziwą wolność.

Nie zawsze radość będzie twoim drugim imieniem.
Nie zawsze wszystkie bramy będą otwarte.

Ale każde- nie zawsze- dzieje się w centrum
Boskiej świadomości.
Twojej świadomości.

Zawsze to – nie zawsze-
Możesz po prostu zaakceptować.
Przyjąć je w pełni, otwierając ramiona.

Ponieważ każde – nie zawsze-
Każde poczucie ograniczenia
Jest świętym doświadczeniem boga w tobie.