Najlepszą obroną jest atak.

A tak naprawdę –
Najlepszą obroną jest brak ataku.
Zapraszamy do pracy wewnętrznej:)