Moja świadomość przenika wszystko.
Wszystko wiem i wszystkim jestem.

Każdy mój oddech tworzy wszechświaty
Pełne miłości.

We mnie każda energia emanuje wspaniałą zabawą.

Jestem bogiem.
Nie odczuwam cierpienia,
Ponieważ moje oczy przenikają iluzję.

Patrzę i widzę wszystkim.
Wszystkiego dotykam.
Moje zmysły są nieskończone.

Znajdziesz mnie w widoku za oknem,
W atomach nocnego stolika
W książce, którą czytasz.

Znajdziesz mnie w spojrzeniu drugiego człowieka,
W dźwiękach muzyki, w obrazach namalowanych energią.

Jestem bogiem wiecznie kochającym wszystko, co tworzę.
Bo wszystko jest doskonałe.

Jestem bogiem niezwykle kreatywnym.
Bo tworzę cały czas.

Wszystko jest moje, więc otaczam to wieczną opieką
I nieskończoną miłością.
Kocham siebie najbardziej, bo niczego nie ma
Poza mną.

Jestem bogiem piszącym wiersze o sobie.
W pełni uwielbienia do wszystkiego,
Zawsze pozostaję poza każdym kłamstwem.

Jestem pra przyczyną wszystkiego, co jest.