Lata spotkań z szamanizmem na kilku kontynentach… 🙂

To była wielka szkoła pogłębiania spojrzenia na Rzeczywistość.

Na tej Drodze spotkałem wielu wspaniałych i mądrych ludzie, szczególnie wśród tzw. rdzennych ludów. Spotykałem też osoby płytkie, egoistyczne i małostkowe.

Ale to ci mądrzy i prawdziwie duchowi nadawali ton moim spotkaniom z szamanami i ich spojrzeniem na Życie.